CÁP VIỄN THÔNG NEO TRẠM BTS

Liên hệ

“– Quy cách: cáp viễn thông 1×7 và cáp viễn thông 1×19.
– Đường kính: BTS 1×7 đa dạng từ 8 -12mm. BTS 1×19 đa dạng từ 10mm-14mm.
– Nguyên liệu: thép cacbon cao cấp.
– Bề mặt: Sản phẩm được mạ kẽm.
– Nguồn gốc: Việt Nam”