KHÓA CÁP MẠ KẼM HÀN QUỐC PHI 20

Liên hệ

  • Tải trọng kiểm chứng: SWLx2
  • Tải trọng phá vỡ: SWLx5.
  • Lực chịu tải: 10 tấn, 12 tấn, 15 tấn, 20 tấn, 25 tấn…
  • Hãng sản xuất: Daichang – Hàn Quốc.