MA NÍ OMEGA CHỐT VẶN REN MẠ KẼM TRUNG QUỐC, PHI 8

Liên hệ

Ma ní omega chốt vặn ren mạ kẽm Trung Quốc, phi 8 là sản phẩm phụ kiện cáp chất lượng cao được sử dụng đi kèm với dây cáp. Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc hay tại các nước khác trên dây chuyền hiện đại của Trung Quốc