TĂNG ĐƠ LIÊN XÔ ĐEN HAI ĐẦU TRÒN, PHI 16

Liên hệ

Tăng đơ Liên Xô đen hai đầu tròn
Đường kính: phi 16
Nguyên liệu: thép cacbon chất lượng cao
Nguồn gốc: Công nghệ từ Liên Xô